SSD 保用斗长 「三叔」玩晒!SSD 保用斗长 「三叔」玩

不嬲 SSD 市场都係斗劈价,搅到个个牌子都无啖好食认真惨情;亦因为咁,就搅到高端产品无乜人用,所以各厂商都要谂谂计谷贵货,谂下谂下谂出一条「好桥」,玩斗长命保用。

今次「三叔」一出手,便知有没有,佢个代理建达一玩玩到十年保用,应该都无乜行家跟到机咯,唔知迟啲会唔会有厂商玩保一世呢?个 Spec 就都係果啲嘢啦,读速最高550MB/s,写入速度都有520MB/s(256GB/512GB/1TB),128GB 慢些少都有 470MB/s。价钱就当然係比其他 SSD 贵嫁喇,不过话晒都叫高端款啰~